DỰ ÁN – Ý TƯỞNG

Ý tưởng khởi nghiệp khả thi và hiệu quả

Hiển thị

09:19 - 11/03/2021

YT 07: MHKD DỊCH VỤ GIA TĂNG DOANH SỐ

Tôi nghĩ, các doanh nghiệp nói riêng, xã hội nói chung, đang...

09:38 - 08/03/2021

YT 06: MHKD CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN

Tôi cho rằng chúng ta phải xem lại mục đích, hướng đi, cách...

10:07 - 03/03/2021

YT 05: MHKD THẾ GIỚI ĐỒ CŨ

Thông qua mô hình kinh doanh này, bạn sẽ tạo công ăn việc...

10:27 - 02/03/2021

YT 03a: MÔ HÌNH NHÀ Ở PHÙ HỢP

Tôi thấy kiến trúc sư ngày nay giỏi nhưng chưa thật giỏi. Họ có...

09:40 - 12/01/2021

Chia sẻ của tác giả cuốn sách Suối...

Người muốn thay đổi số phận hành động theo trình tự: Đặt ra mục...

14:37 - 17/12/2020

YT04 - MÔ HÌNH KINH DOANH ỨNG DỤNG THỜI...

Kinh doanh thời trang là hướng đi vô cùng tiềm năng. Hướng đi này...

14:45 - 12/12/2020

YT 03 - MÔ HÌNH KINH DOANH XÂY SỬA NHÀ Ở,...

Khi bạn thiết kế, xây mới nhà ở, cảnh quan thì bạn chỉ làm một...

18:06 - 01/12/2020

YT 02 - MÔ HÌNH KINH DOANH THỰC PHẨM CHẾ...

Ngày nào con người cũng phải ăn, nếu cộng gộp cả đời, việc này...

16:11 - 07/12/2020

Chuyển giao công nghệ chế biến nước...

Theo đánh giá của chúng tôi, nghề làm nước mắm truyền thống...